• Pensioenopbouw

  Via pensioensparen, levensverzekeringen, VAPZ en IPT

 • Verschillende verzekeringstakken

  (Tak 21/23/26/44/47/…)

 • Verzekering ingeval van overlijden en/of ongeval

  Schuldsaldo, reisverzekering, …

 • Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 • Optimalisatie van bonussen

 • Oplossingen voor personeels- en kaderleden